Preview

Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia)

Advanced search

Substantiation of ways for rational use of deep pit technogenic resources

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2018-1-59-68

Full Text:

Abstract

The purpose of the paper is to solve the scientific and practical problem of the rational use of technogenic resources in open-pit mining as exemplified by deep Muruntau open pit. Overview of the studies in this area is given. Their main results are summarized, and the methods and approaches used are described. The research method used is based on reviewing lines of use and functional purpose of a technogenic mass formation in the course of open-pit mining: rock storage, ensuring work safety, stabilizing production processes, forming structural elements of an open pit. Based on the analysis of applying the method of external and internal dumping while developing deposits of complicated structure, it has been established that the formation of external and internal dumps should be coordinated with the development of mined-out space of open pits. Implementation of the results obtained makes it possible to increase efficiency of deposit development with increasing output of high-saleable products both for domestic and world market and improving mining performance indicators.

About the Authors

N. P. Snitka
Navoi Mining and Metallurgy Combinat
Uzbekistan

Cand. Sci. (Tech.) 

27, Navoi Str., Navoi, The Republic of Uzbekistan, 210100B. R. Raimjanov
Uzbek research and design and exploration institute of geotechnology and non-ferrous metallurgy «O`zGEORANGMETLITI»
Uzbekistan

Dr. Sci. (Tech.) 

15, Babur Str., Tashkent, The Republic of Uzbekistan, 100100

 R. Sh. Naimova
Tashkent State Technical University named Islam Karimov
Uzbekistan

Cand. Sci. (Tech.) 

2, Universitetskaya Str., Tashkent, The Republic of UzbekistanReferences

1. Аhmedov N.A. Minerakno-siryevaya baza narodnogo hozyaystva Uzbekistana I prspektivi eye razvitiya [Mineral and raw materials base of the national economy of Uzbekistan and prospects for its development]. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2003, no. 5.

2. Shemetov P.A.,Sitenkov V.N. Strategiya razvitiya zolotodobichi Uzbekistana v novix ekonomicheskix usloviyax [Strategy for the development of gold mining in Uzbekistan in the new economic conditions]. Gorniy vestnik Uzbekistana, 2010, no. 1, pp. 7-14.

3. Sitenkov V.N. Upravlenie pilegazovim rejimom glubokix kar’yerov. [Control of the dust and gas regime of deep quarries]. Moscow, Geoinfomtsentr, 2003, 287 p.

4. Tolstov E.A., et al. Protsessi otkritoy razrabotki rudnix mestorojdeniy v skal’nix massivax [Processes of open development of ore deposits in rock massifs]. Tashkent, Fan, 1999, 276 p.

5. Kucherskiy N.I. Nauchno-texnicheskie problemi texnologicheskix protsessov gornix rabot [Scientific and technical problems of technological processes of mining operations]. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 1992, no. 2.

6. Obraztsov A.I. Mestorojdenie Muruntau. Opit izucheniya i razrabotki [The Muruntau deposit. Experience in studying and developing]. Tashkent, Fan, 2001, 211 p.

7. Sitenkov V.N., Naimova R.Sh. Nauchno-texnicheskie osnovi ispol’zovaniya prostranstvennix texnogennix resursov pri otkritoy razrabotke mestorojdeniy [Scientific and technical basis for the use of spatial technogenic resources in the open development of deposits]. Gornyi Zhurnal = Mining Journal. Spec. issue: Non-ferrous metals, 2008, no. 8, pp. 31-36.

8. Sitenkov V.N., Naimova R.Sh. Povishenie effektivnosti ispol’zovaniya texnogennix resursov pri otkritoy razrabotke mestorojdeniy [Increasing the efficiency of the use of technogenic resources in the open development of deposits]. Gorniy vestnik Uzbekistana. Spec. issue: Non-ferrous metals, 2008, no. 8, pp. 31-36.

9. Anistratov Yu.I. Proektirovanie kar’yerov [Designing of quarries]. Moscow, NPC "Gemos Limeted", 2003, 173 p.

10. Sitenkov D.V. Metod formirovaniya kompleksnoy mexanizatsii texnologicheskix potokov na kar’yerax so slojnimi gorno-geologicheskimi usloviyami [The method of forming a complex mechanization of technological flows in quarries with complex mining and geological conditions]. Synopsis diss. kand. techn. sci. Moscow, MSRA, 1998.

11. Filippov S.A. Osnovnie polojeniya teorii ratsional’noy razrabotki mestorojdeniy poleznix iskopaemix [The main provisions of the theory of rational mining of mineral deposits]. Gorniy vestnik Uzbekistana. 1997, no. 1.

12. Shemetov P.A. Povishenie effektivnosti ispol’zovaniya georesursnogo potensiala pri razrabotke mestorojdeniy [Increasing the efficiency of the use of geo-resource potential in the development of deposits]. Tashkent,Fan, AN Ruz, 2005, 122 p.

13. Sitenkov V.N., Rudnev S.V., Naimova R.Sh. Otsenka perspektiv vovlecheniya v pererabotku porod s nizkim soderjaniem poleznogo komponenta na mestorojdenii Muruntau. [Evaluation of the prospects of involving in processing of rocks with a low content of a useful component in the Muruntau deposit]. Tsvetnie metalli, 2009, no. 6, pp. 49-53.

14. Kucherskiy N.I. Sovremennie texnologii pri osvoenii korennix mestorojdeniy zolota [Modern technologies in the development of indigenous gold deposits]. Moscow, PH "Ore and Metals", 2007, 696 p.

15. Naimova R.Sh. Obosnovanie ratsional’nix priyemov formirovaniya yedinichnix otvalov [Rationale for rational methods of forming single dumps]. Gorniy vestnik Uzbekistana, 2010, no. 2, pp. 35-39.

16. Kucherskiy N.I., et al. Sovershenstvovanie procsesov otkritoy razrabotki slojnostrukturnich mestorogdeniy endogennogo proishogdeniya [Perfection of the processes of open development of complex structural deposits of endogenous origin]. Tashkent, Fan, 1998, 254 p.

17. Shemetov P.A., Kolomnikov S.S. Poetapnoe vnutrennee otvaloobrazovanie – perspektiva dal’neyshego razvitiya glubokogo kar’yera Muruntau [Stepwise internal dumping – the prospect of further development of the deep Muruntau quarry]. Gorniy vestnik Uzbekistana, 2007, no. 3, pp. 35-39.

18. Lukyanov A.N., Tolstov E.A., Ioffe A.M. Perspektivi otkritoy razrabotki mestorojdeniya Muruntau [Prospects for the open development of the Muruntau deposit]. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 1998, no. 8, pp. 33-35.

19. Mal’gin O.N., Latishev V.E., Petrenko V.Z., et al. Razrabotka texnologiy krupnoportsionnoy sortirovki rud mestorojdeniy Muruntau [Development of technologies for large-scale sorting of ores from the Muruntau deposits]. Tsvetnie metallic, 1999, no. 7, pp. 32 – 34.

20. Fedyanin S.N. O vozmojnosti razdeleniya porod i rud mestorojdeniya Muruntau rentgenoradiometricheskim sposobom. [On the possibility of separating the rocks and ores of the Muruntau deposit by X-ray radiometric methods]. Teoriya i praktika razrabotki mestorojdeniya Muruntau otkritim sposobom [The theory and practice of development of the Muruntau deposit by open method]. Tashkent, Fan, 1997, pp. 135141.

21. Aristov I.I., Rubtsov S.K., Snitka N.P. Opit poetapnogo sovershenstvovaniya metodik normirovaniya i ucheta poter’ i razubojivaniya rudi na kar’yerax Navoiyskogo GMK [The experience of step-by-step improvement of the methods of rationing and accounting for ore losses and depletion at the quarries of Navoi Mining]. Gorniy vestnik Uzbekistana, 2006, no. 4, pp. 38 – 42.

22. Fedyanin S.N. Rentgenoradiometricheskaya separatsiya zolotosoderjashix rud s pozitsii geostatistiki [X-ray radiometric separation of gold-bearing ores from the position of geostatistics]. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2007, no. 5, pp. 22-25.

23. Aristov I.I., Snitka N.P. Sovershenstvovanie metodiki normirovaniya i ucheta poter’ i razubojivaniya rudi [Improvement of the methodology for rationing and recording losses and dilution of ore]. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2007, no. 5, pp. 73 – 76.

24. Pravila bezopasanosti pri razrabotke mestorojdeniy poleznix iskopaemix otkritim sposobom [Safety rules for the development of mineral deposits open way]. Tashkent, Uzbekistan, 1995, 126 p.

25. Naimova R.Sh. Razrabotka tehnologii formirovaniya visokih odnoyarusnih otvalov pri peremennoy nesushey sposobnosti osnovaniya [Development of technology for the formation of high single-tier dumps at variable bearing capacity of the base]. Diss. Cand. Tech. Sci. Navoiy, 2005, 116 p.


Review

For citations:


Snitka N.P., Raimjanov B.R., Naimova R.S. Substantiation of ways for rational use of deep pit technogenic resources. Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia). 2018;(1):59-68. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/2500-0632-2018-1-59-68

Views: 461


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-0632 (Online)